انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها

تحلیل پوششی داده ها:


آشنایی با GAMS و برنامه مدلهای DEA
Author فرهاد حسین زاده لطفی، غلامرضا جهانشاهلو، محسن واعظ قاسمی، زهره مقدس Translator
Publisher دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات Publish Date 1390
Publish Time Pages Number 376
Cost 85000 Poster admin
Cover type گلاسه Size وزیری
DOI Code Dewey Code 4/658
LC Code File -
Description
Average: 4.92
Rate numbers: 28Rate the book
EXCELLENT
VERYGOOD
GOOD
REGULAR
BAD

Back to book treasure homepage | Back to selected book topic