انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها- اخبار انجمن
گواهی شرکت در کارگاه گواهی شرکت در کارگاه بهینه سازی استوار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/29 | 
بدین وسیله به اطلاع شرکت کنندگان محترم کارگاه " تحلیل پوششی داده­ها و بهینه سازی"می ­رساند که گواهی شرکت در کارگاه مذکور از طریق لینک ذیل قابل دریافت می­باشد.
   
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها:
http://irandeas.ir/find.php?item=1.61.120.fa
برگشت به اصل مطلب