انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها- اخبار انجمن
اولین سالگرد ارتحال استاد پرفسور غلامرضا جهانشاهلو

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/1/12 | 
به نام خدا

یک سال می گذرد و می سوزیم و به هر جا می نگریم، خاطره ای از تو در خیال ما شکل می گیرد. 
یک سالی است که سنگ صبور خود را از دست داده ایم و نگاه پاکش را دیگر نمی یابیم.
چه سخت است فراق کسی که یاد و روحش همیشه در کنار ماست و او خود نیست.
اولین سالگرد ارتحال استاد پرفسور غلامرضا جهانشاهلو میگذرد.
کسی که در همه زمینه های علمی، معلمی، اخلاقی، اجتماعی و مدیریتی نقش بسزایی در توسعه زمینه های مختلف در کشور عزیزمان داشته است.
تاثیر معلمی او روی تمامی دانشجویانش زبانزد همه بوده و هست. شناخت کامل استاد از تک تک دانشجویان خود و ارایه راه حلهای مؤثر در تنگناها، نشان از مسئولیت پذیری در قبال تربیت بچه های این مرز و بوم بوده است.
کسی که عاشقانه کشورش را دوست می داشت و تا آخر عمر به کشورش خدمت نمود و دارای اعتبار جهانی بود. 
یاد و خاطره پرفسور را گرامی خواهیم داشت و در شانزدهم فروردین به یاد او خواهیم بود.

انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها:
http://irandeas.ir/find.php?item=1.61.42.fa
برگشت به اصل مطلب