انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/5/3 | 
پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

در

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

با استعانت از درگاه خداوند متعال، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در راستای تحقق اهداف بلند مدت پژوهشی خود و در راستای توسعه هر چه بیشتر ارتباطات علمی بین محققین داخل و خارج  کشور و ایجاد محیط مناسب جهت برقراری ارتباط علمی و تبادل افکار، پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات را با همکاری انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، در تاریخ ۲۱-۲۰ مهرماه ۱۴۰۱ برگزار خواهد نمود. لذا گروه ریاضی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و انجمن ایرانی تحقیق در عملیات  از تمامی اندیشمندان شاخه های مربوط به تحقیق در عملیات ( بهینه سازی ) ، صنایع، مدیریت و گرایش های مربوط به هر یک ازاین شاخه ها، دعوت بعمل می آورد تا در

پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

که در تاریخ ۲۱-۲۰ مهرماه ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد، شرکت نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها:
http://irandeas.ir/find.php?item=1.62.142.fa
برگشت به اصل مطلب