انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها برگزار می کند کنفرانس هشتم - اردبیل

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/6/17 | 

هشتمین کنفرانس تحلیل پوششی داده ها - اردبیل - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

۱۳ و ۱۴ مرداد ۱۳۹۵


 
 

دبیر کنفرانس

محمد خدابخشی

 
 

اعضای کمیته علمی کنفرانس 
 

مجموعه مقالات کنفرانس

برای دانلود مجموعه مقالات کنفرانس اینجا را کلیک کنید

  
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها:
http://irandeas.ir/find-1.62.73.fa.html
برگشت به اصل مطلب