انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها- کنفرانس های دوره ای برگزار شده
کنفرانس های دوره ای برگزار شده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۱۶ | 

کنفرانس های دوره ای برگزار شده انجمن 


دوره کنفرانس محل برگزاری سال اجرا
اول شیراز ۱۳۸۸
دوم رشت ۱۳۸۹
سوم فیروزکوه ۱۳۹۰
چهارم بابلسر ۱۳۹۱
پنجم تنکابن ۱۳۹۲
ششم لاهیجان ۱۳۹۳
هفتم کرمانشاه ۱۳۹۴
هشتم اردبیل ۱۳۹۵
نهم بجنورد ۱۳۹۶
دهم کرج ۱۳۹۷
یازدهم شیراز ۱۳۹۸
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها:
http://irandeas.ir/find.php?item=1.82.22.fa
برگشت به اصل مطلب