Iranian Data Envelopment Analysis Society

برترین‌های پایگاه

:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
انواع و شرایط عضویت در انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها ( 4189 بازدید)
عضویت در انجمن ( 4030 بازدید)
حق عضویت سالانه انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها ( 3828 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 3719 بازدید)
یادمان پرفسور جهانشاهلو ( 3655 بازدید)
سومین کنفرانس سیستم های تصمیم گیری هوشمند ( 3409 بازدید)
تسلیت درگذشت پرفسور مریم میرزاخانی ( 3331 بازدید)
سخنرانی های دوره ای انجمن تحلیل پوششی داده ها ( 3197 بازدید)
وظایف و اهداف ( 3186 بازدید)
درگذشت استاد بزرگوار عباسعلی نورا ( 3132 بازدید)
دهمین کنفرانس تحلیل پوششی داده ها ( 3032 بازدید)
نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها - توسعه ملی ( 2961 بازدید)
اعضای هیات موسس انجمن ( 2869 بازدید)
دومین کنفرانس ملی مدل سازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی ( 2841 بازدید)
مراسم یادبود استاد فرزانه پرفسور غلامرضا جهانشاهلو ( 2812 بازدید)
کنفرانس های دوره ای برگزار شده ( 2738 بازدید)
مقدمه ( 2735 بازدید)
آغاز سال ۱۳۹۷ شمسی ( 2730 بازدید)
اولین سالگرد ارتحال استاد پرفسور غلامرضا جهانشاهلو ( 2702 بازدید)
دومین کنفرانس ملی مدل سازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی ( 2645 بازدید)
دبیرخانه انجمن ( 2552 بازدید)
اولین سخنرانی دوره ای تحلیل پوششی داده ها ( 2474 بازدید)
مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی علوم تصمیم گیری هوشمند ( 2427 بازدید)
جدیدترین مقالات تا 2018-Jan-5 ( 2214 بازدید)
دومین سخنرانی دوره ای تحلیل پوششی داده ها ( 2196 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 3 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 334 چاپ)
مقدمه ( 327 چاپ)
سومین کنفرانس سیستم های تصمیم گیری هوشمند ( 303 چاپ)
حق عضویت سالانه انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها ( 302 چاپ)
یادمان پرفسور جهانشاهلو ( 301 چاپ)
عضویت در انجمن ( 300 چاپ)
وظایف و اهداف ( 300 چاپ)
انواع و شرایط عضویت در انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها ( 299 چاپ)
نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها - توسعه ملی ( 296 چاپ)
تسلیت درگذشت پرفسور مریم میرزاخانی ( 275 چاپ)
کنفرانس های دوره ای برگزار شده ( 274 چاپ)
دهمین کنفرانس تحلیل پوششی داده ها ( 266 چاپ)
اعضای هیات موسس و هیات مدیره ( 257 چاپ)
خوش آمدید ( 254 چاپ)
اعضای هیات موسس انجمن ( 253 چاپ)
درگذشت استاد بزرگوار عباسعلی نورا ( 243 چاپ)
دومین کنفرانس ملی مدل سازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی ( 231 چاپ)
دومین کنفرانس ملی مدل سازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی ( 231 چاپ)
دبیرخانه انجمن ( 220 چاپ)
اولین سخنرانی دوره ای تحلیل پوششی داده ها ( 215 چاپ)
نشانی ما ( 211 چاپ)
سخنرانی های دوره ای انجمن تحلیل پوششی داده ها ( 202 چاپ)
آغاز سال ۱۳۹۷ شمسی ( 196 چاپ)
اولین سالگرد ارتحال استاد پرفسور غلامرضا جهانشاهلو ( 171 چاپ)
دومین سخنرانی دوره ای تحلیل پوششی داده ها ( 171 چاپ)
    ... آمار بیشتر